De leden van de Barcommissie vinden dat een goede teamgeest tot betere sportieve prestaties leidt en zij willen deze ambitie graag ondersteunen.Gastvrijheid en klantvriendelijkheid richting alle bezoekers aan de accommodatie staan hierbij hoog in het vaandel.

De Barcommissie wordt naast de barvrijwilligers gevormd door Bert Smits, Hennie Fleuren, Piet van den Heuvel en voorzitter Wim Spijkerboer, aangevuld door Mark Rutten vanuit de Financiële Commissie. Zij onderhouden de contacten met zowel het Hoofdbestuur als de barvrijwilligers. Wim Spijkerboer is bereikbaar op telefoonnummer 0622040866 of via het e-mailadres bijspijkerboer@live.nl

Door de Barcommissie wordt gezorgd dat er altijd een goede en representatieve bezetting van barvrijwilligers beschikbaar is. Een andere belangrijke activiteit is de inkoop van onder andere drank, snacks en snoep, maar ook de naleving van wet- en regelgeving behoort tot het takenpakket van de Barcommissie. De ongeveer 25 barvrijwilligers zijn allemaal gecertificeerd voor de verplichte cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) zoals deze volgens de Drank- en Horecawet is voorgeschreven. Daarnaast is een aantal vrijwilligers in het bezit van een diploma Sociale Hygiëne, de Hygiënecode voor sportkantines (HACCP), allergenen en / of vakbekwaamheid Cafébedrijf.

NAAM FUNCTIE
Wim Spijkerboer Voorzitter barcommissie
Bert Smits Lid barcommissie
Hennie Fleuren Lid barcommissie
Piet van den Heuvel Lid barcommissie
Mark Rutten Coördinator financiën