De Seniorencommissie wordt gevormd door een vertegenwoordiger van elk seniorenteam, aangevuld met de Wedstrijdsecretaris Senioren en een bestuurslid.

Het doel van deze commissie is om de betrokkenheid bij de vereniging zo veel mogelijk te vergroten. Tijdens vergaderingen wordt informatie vanuit het Hoofdbestuur of vanuit de KNVB overgedragen aan de leiders. Ook worden vragen en wensen van de senioren beantwoord en beoordeeld, eventueel na bespreking in het Hoofdbestuur. Door de Seniorencommissie wordt een oefenprogramma voor de lagere senioren en voor de damesteams samengesteld. Daarnaast wordt er, in overleg met de Technische Commissie, de Jeugdcommissie en de Accommodatiecommissie een indeling gemaakt voor trainingsdagen en –tijden en voor de kleedkamers en de velden.

De voorzitter van de Seniorencommissie is Jos de Nijs. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie met de KNVB over het (recreatieve) seniorenvoetbal en is tevens aanspreekpunt naar het hoofdbestuur van SC Woezik. De wedstrijdsecretaris is Wesley van Dorland. Hij is te bereiken via: wedstrijdsecretariaat@scwoezik.nl.