Vertrouwenspersonen SC Woezik

Door de omvang van de vereniging en de daarmee samenhangende professionalisering is binnen SC Woezik de functie van vertrouwenspersoon in het leven geroepen. Het bestuur heeft er voor gekozen om zowel een vrouwelijke als mannelijke vertrouwenspersoon te benoemen.

Wat zijn vertrouwenspersonen?

Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke personen die de leden en andere betrokkenen begeleiden en ondersteunen die te maken hebben met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon opereert in volstrekte onafhankelijkheid en zonder enige last of ruggespraak.

De leden en andere betrokkenen kunnen bij een van de vertrouwenspersonen terecht als ze signalen binnen de vereniging opvangen waardoor mogelijk het welzijn of de veiligheid van een persoon of meerdere personen wordt bedreigd.

Ook indien een lid van SC Woezik zelf ervaart slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag, kan hij of zij bij de vertrouwenspersoon terecht.

Waarom zijn er vertrouwenspersonen?

Als er binnen de vereniging sprake is van ongewenste omgangsvormen kunnen leden of andere betrokkenen dat met een vertrouwenspersoon bespreken.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren en pesten, discriminatie, intimidatie, andere ongewenste omgangsvormen verstaan.

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon werkt met een bij zijn of haar functie passende mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding. De vertrouwenspersoon geeft indien hij of zij van mening is dat de belangen van de club geschaad dreigen te worden signalen anoniem door aan de voorzitter of vice-voorzitter.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?