Gedragscode Sc Woezik

Het Hoofdbestuur heeft op 6 december 2011 een regeling vastgesteld waarin op een aantal punten richtlijnen worden gegeven voor het gedrag van spelers en toeschouwers van onze vereniging.

Hieronder staat een sterk ingekorte versie, maar alle kaderleden en elftalleiders kunnen u informeren over de volledige versie.

 

SAMENVATTING

Ongerechtige spelers

Algemeen

* Boetes a.g.v. het (laten) meedoen van ongerechtige spelers komen volledig voor rekening van het betreffende team.

Richtlijnen

* Spelers die geen lid zijn van SC Woezik of niet beschikken over een geldige spelerspas van SC Woezik mogen absoluut niet deelnemen aan wedstrijden en/of trainingen van teams van SC Woezik;

* Jeugdspelers mogen niet meedoen in een lagere leeftijdscategorie, als dit i.v.m. hun leeftijd niet (meer) is toegestaan;

* Jeugdspelers mogen alleen na toestemming vanuit de Jeugdcommissie meedoen bij de senioren;

 

Handelwijze tijdens en na de wedstrijd

Algemeen

* Iedere wedstrijd kent een wedstrijdcoördinator (verplicht volgens de reglementen). Deze coördinator is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd en vooral voor de begeleiding van de scheidsrechter. In voorkomende gevallen mag hij op aangeven van de scheidsrechter en/of na het rust- of eindsignaal het speelveld betreden om de scheidsrechter te begeleiden.

Richtlijnen

* Alle spelers en de begeleiding dienen na afloop kort te wachten bij de eigen dug-out, totdat de tegenpartij van het veld is. Dit is een verantwoordelijkheid van de trainer en leiders en dient een standaard handelwijze te zijn. Trainers, elftalleiders en assistent scheidsrechters geven zelf het goede voorbeeld;

* Het is reglementair nooit toegestaan om uit onvrede als team van het veld te lopen. Bij een ernstig ongeval alleen na overleg met de scheidsrechter;

 

Ernstig wangedrag

Algemeen

* SC Woezik heeft samen met een groot aantal verenigingen in de regio’s Maas en Waal, Nijmegen en Arnhem een sportiviteitsconvenant ondertekend. Het bestuur wenst dat daarnaar ook gehandeld wordt.

* De KNVB heeft met ingang van het seizoen 2010-2011 de strafmaat en boetes over de hele linie aanmerkelijk verhoogd. Alle boetes worden standaard verhaald op de speler/-ster cq. het team, ongeacht het verweer.

* Ernstig wangedrag in het veld wordt vrijwel altijd al via de scheidsrechter bestraft, meestal via een rode kaart. De eerstvolgende wedstrijd is de betreffende speler automatisch geschorst. Er volgt daarna nog een schikkingsvoorstel vanuit de KNVB.

Richtlijnen

* Het bestuur wenst dat er, als er een directe rode kaart valt bij het eigen team of de tegenstander, nog diezelfde dag een rapportformulier wordt ingevuld door de betreffende speler/het team (liggen in de gang in de kast). Dit kan worden gedeponeerd in de bus voor wedstrijdformulieren en wordt bewaard tot een evt. beroep. Uiteraard geldt dit ook bij stakingen e.d. Overigens behoudt het bestuur zich uitdrukkelijk het recht voor een beroep niet te ondersteunen cq. te ontraden, wanneer het gedrag van de betrokken speler niet past binnen de huisregels van de club en de straf passend is. Te denken valt daarbij aan discriminerende taal of verwensingen met bepaalde ernstige ziektes jegens derden.

* Het bestuur vraagt verbaal wangedrag van spelers of toeschouwers vanuit de eigen vereniging op een correcte en rustige manier te corrigeren. Vaak is dat al genoeg. Fysiek wangedrag en/of vernielingen aan eigendommen van de club of de tegenpartij zijn uiteraard uit den boze. De herstelkosten daarvan zullen worden verhaald op de dader(s).

* Bij de jeugdteams dient verder altijd begeleiding in de kleedkamers te blijven, zodat direct kan worden gecorrigeerd of ingegrepen.

     

Copyright 2010 ScWoezik | Sportclub Woezik Tel kantine: (024) 6415071 | Nieuws  mail je naar webmaster@scwoezik.nl | Webdesign Adlure design