Aanmeldingsformulier

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens:

  De ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel zoals in de privacy policy is opgenomen.

  Privacy policy
 • DD slash MM slash YYYY
 • is
 • Via deze aanmelding gaat u akkoord met het voldoen van de volledige jaarcontributie.

  Door het invullen van een IBAN-nummer en het ondertekenen van dit formulier machtigt u SC Woezik om de jaarcontributie per automatische incasso af te schrijven.

  Bij deze overschrijving geldt ook het volgende:

  • Als het een overschrijving vanaf een andere club is, dan moeten ook €10,- overschrijfkosten betaald worden. Dit zal mee geïnd worden via de contributie.
 • MM slash DD slash YYYY
 • * Elke aanmelding zal worden bevestigd via een e-mail van de ledenadministratie.

Via dit formulier krijgt U enige basisinformatie m.b.t. een lidmaatschap bij SC WOEZIK.

Contactpersonen:

Naam

Telefoon

Functie

Henk Verstappen 06-53528466 Ledenadministratie/Wedstrijdsecretaris Senioren
Jos de Nijs 06-13964005 Seniorencoordinator
Marchie v.d. Burgt 06-53701506 Wedstrijdsecretaris jeugd
Michel van Haaren Algemeen penningmeester

E-mail:

Vragen en opmerkingen kunnen doorgegeven worden aan ledenadministratie@scwoezik.nl

Kledingvoorschrift:

Sportclub Woezik, gevestigd te Wijchen, staat ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 40144598. Bij het inschrijven in dit register wordt ook gesproken over de kleding die tijdens wedstrijden zal worden gedragen. Voor de Sportclub Woezik is dit: blauw shirt, witte broek en blauwe kousen.

Contributie:

De bedragen zijn als volgt (deze kunnen door de Algemene Ledenvergadering in september nog gewijzigd worden);

Een tweede jeugdlid uit een gezin krijgt 25% korting op de contributie. Het derde jeugdlid en eventuele volgende jeugdleden krijgen 50% korting op de contributie.

Overschrijving vanaf een andere club:

Er moet een zogenaamde overschrijving gestart worden wanneer iemand overkomt vanaf een andere club. De KNVB brengt hiervoor meteen €10,- overschrijfkosten in rekening bij SC Woezik. Deze kosten worden via de contributie mee geïnd.

Mutaties en afmeldlingen:

Indien er mutaties zijn m.b.t. naam en/of adresgegevens of men wil zich afmelden, dan dient dit per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan de Ledenadministratie. U kunt een e-mail sturen aan ledenadministratie@scwoezik.nl

Wet Bescherming Persoonsgegevens:

De ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel zoals in de privacy policy is opgenomen.