Teamindelingen

SC Woezik gaat binnenkort weer beginnen met de teamindelingen voor het aankomende seizoen!

Voor evt nieuwe leden die graag bij SC Woezik willen komen voetballen:

In de leeftijdscategorie JO8 tm JO12:
Aanmeldingen vóór 15 mei worden meegenomen in de nieuwe teamindelingen, aanmeldingen ná 15 mei worden bekeken na de teamindelingen.

Als er na de teamindelingen nog ruimte is in de teams kúnnen nieuwe aanmeldingen evt nog ingedeeld worden.

Bij geen ruimte in de teams worden deze nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst.

Mocht er daarna ruimte komen dan neemt de coördinator contact met u op.

Coördinatoren JO8 tm JO12.

Aanmeldingsformulier

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens:

  De ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel zoals in de privacy policy is opgenomen.

  Privacy policy

  Door het invullen en verzenden van onderstaande gegevens, gaat U ermee akkoord dat SC Woezik de voor U geldende contributie via het bedrijf Club Collect gaat laten innen.

  Club Collect stuurt daarvoor dan een link naar uw mailadres of uw mobiel telefoonnummer.
  We nemen de aanmelding dan ook alléén in behandeling wanneer minstens één van beide wordt ingevuld.

 • DD slash MM slash JJJJ
 • is
 • Bij een overschrijving geldt ook het volgende:

  • Als het een overschrijving vanaf een andere club is, dan moeten ook €10,- overschrijfkosten betaald worden. Dit zal mee geïnd worden via de contributie.
 • MM slash DD slash JJJJ
 • * Elke aanmelding zal worden bevestigd via een e-mail van de ledenadministratie.

Via dit formulier krijgt U enige basisinformatie m.b.t. een lidmaatschap bij SC WOEZIK.

Contactpersonen:

Naam

Telefoon

Functie

Henk Verstappen 06-53528466 Ledenadministratie/Wedstrijdsecretaris Senioren
Wouter Gribling 06-22955915 Seniorencoordinator
Marchie v.d. Burgt 06-53701506 Wedstrijdsecretaris jeugd
Michel van Haaren Algemeen penningmeester

E-mail:

Vragen en opmerkingen kunnen doorgegeven worden aan ledenadministratie@scwoezik.nl

Kledingvoorschrift:

Sportclub Woezik, gevestigd te Wijchen, staat ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 40144598. Bij het inschrijven in dit register wordt ook gesproken over de kleding die tijdens wedstrijden zal worden gedragen. Voor de Sportclub Woezik is dit: blauw shirt, witte broek en blauwe kousen.

Contributie:

De bedragen zijn als volgt (deze kunnen door de Algemene Ledenvergadering in september nog gewijzigd worden);

Een tweede jeugdlid uit een gezin krijgt 25% korting op de contributie. Het derde jeugdlid en eventuele volgende jeugdleden krijgen 50% korting op de contributie.

Overschrijving vanaf een andere club:

Er moet een zogenaamde overschrijving gestart worden wanneer iemand overkomt vanaf een andere club. De KNVB brengt hiervoor meteen €10,- overschrijfkosten in rekening bij SC Woezik. Deze kosten worden via de contributie mee geïnd.

Mutaties en afmeldlingen:

Indien er mutaties zijn m.b.t. naam en/of adresgegevens of men wil zich afmelden, dan dient dit per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan de Ledenadministratie. U kunt een e-mail sturen aan ledenadministratie@scwoezik.nl

Wet Bescherming Persoonsgegevens:

De ingevulde persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel zoals in de privacy policy is opgenomen.