Oproep aan elftalleiders en trainers

Enige tijd geleden hebben enkele mensen het initiatief genomen…

Update velden 2 en 3

Vandaag (25 juli) wordt er begonnen met het verwijderen van de…

Stand van zaken veld 2 en 3

Zoals waarschijnlijk bekend is, is het de bedoeling om deze zomer…

Bestuursmededeling

Tijdens de ALV op 26 september 2016 zijn vragen gesteld waarbij…