Contributie

Beste leden,

De komende twee weken zal weer worden gestart met het innen van de contributie voor het huidige seizoen.
Dit zal geschieden door middel van incasso indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven dan wel door het betalen van een door u te ontvangen factuur.
In de ledenvergadering van eind september is de begroting van de club behandeld waaruit bleek dat Woezik zich meer en meer geconfronteerd ziet met toenemende vaste kosten.
Dit betreft vooral kosten voor het sportpark (huur, WOZ en onderhoud) en kosten die wij de als club aan de KNVB moeten betalen. Deze kosten zijn voor een deel vast en een deel wordt per actief lid omgeslagen.
Om de contributie zoveel mogelijk op gelijke hoogte te houden met deze vaste lasten is tijdens de algemene ledenvergadering besloten om de contributie te verhogen met 12,50 euro.
Wij hebben hierbij ook gekeken naar de contributiebedragen van ons omringende vergelijkbare verenigingen.
Uit deze vergelijking blijkt dat Woezik ook na verhoging nog steeds onder het niveau zit van deze verenigingen.
Ons beleid is om als vereniging voor iedereen ook financieel toegankelijk te zijn. Maar willen we het huidige hoge niveau van onze faciliteiten in de toekomst blijven vasthouden, dan zullen we onze inkomsten moeten blijven afstemmen op de stijgende kosten.

Voor dit seizoen ziet de contributie er dan als volgt uit (met zowel oude als nieuwe indeling):

Senioren € 192,50
A-JO19 en MO19 € 152,50
B-JO17 en MO17 € 152,50
C-JO15, JO14 en MO15 € 152,50
D-JO13, JO12 en MO13 € 144,50
E-JO11 en MO11 € 132,50
F-JO9 € 132,50
Champions League € 120,00
Voetbal + € 82,50
Steunende leden € 70,00