Nieuwe contributiebedragen

Beste leden,

Het seizoen staat weer op het punt te beginnen. In de laatste ledenvergadering is akkoord gegeven om het innen van de contributie in tegenstelling tot eerdere jaren te vervroegen naar augustus. Dit is overigens alleen mogelijk als de contributie niet wordt verhoogd anders dan een verhoging met de prijsindex . Dat is voor het komende seizoen het geval waar een verhoging van 1,5% wordt doorberekend (soms afgerond naar boven of beneden).

Ook dit jaar werken we weer samen met clubcollect. Zij geven de keuze om de contributie op meerdere manieren te betalen.
Komende week zal ieder lid daarom benaderd worden via een mail of sms om de contributie te voldoen. Voor de exacte bedragen verwijzen wij naar elders op deze site.
Alvast bedankt voor de medewerking.

contributie 2018-2019

De contributie voor de champions league wordt vastgesteld door de ledenvergadering in oktober