Nieuwe vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Wij zijn na het vertrek van Peter Thelosen per 1 januari jl. al enige tijd op zoek naar een 2e vertrouwenspersoon naast Marieke Wessels-Huisman.

Wij hebben inmiddels Fred Vijge bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Fred is weliswaar een bekend gezicht, maar is op dit moment in geen enkele andere functie binnen onze vereniging actief. Het bestuur heeft unaniem met zijn aanstelling ingestemd en is erg blij met deze invulling.
Fred heeft een medische achtergrond en beschikt over een BIG-registratie.

Zowel Fred als Marieke zijn bereikbaar via het mailadres vertrouwenspersoon@www.scwoezik.nl
Op onze website is meer informatie te vinden over de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersonen.

Namens het bestuur,
Ton Peters-Sengers, wnd. voorzitter