Adviesrapport door het adviesteam voetbalzaken

In het afgelopen seizoen heeft het adviesteam voetbalzaken het bestuur op diverse voetbal inhoudelijke thema’s advies gegeven aan de hand van een adviesrapport. Dit rapport is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van een grootschalig uitgezette enquête en diverse gesprekken met commissies, spelers en trainers-coaches binnen SC Woezik. Eén van de belangrijkste adviezen is al zichtbaar, namelijk de aanstelling van Robin Sack als hoofd opleiding, die vanuit zijn rol mee gaat helpen in het ontwikkelen en implementeren van (jeugd)voetbalbeleid. Daarnaast kwam in het adviesrapport naar voren dat het proces rondom het teamindelingen helder beschreven moet worden en dat er een sterke behoefte is onder de trainer-coaches om begeleidt te worden in hun rol als trainer-coach. Via deze weg willen wij twee initiatieven rondom bovenstaande thema’s bij jullie onder de aandacht brengen.

Scouting
De afgelopen seizoenen heeft SC Woezik een start gemaakt met het opzetten van een interne scouting. Dit seizoen gaan we hierop door en hebben wij in Hidde de Swart (O12 T/M O19) en Arthur van der Zwart (O8 T/M O11) een tweekoppige hoofd scouting gevonden. Het doel van de scouting is om het selecteren van spelers voor de selectieteams en de eerste teams in de onderbouw eerlijk en objectief te maken. Zo kijkt niet alleen de scout, maar ook de trainer(s), hoofd opleiding en de TC mee in het maken van een beoordeling. Het is dus ook de taak van de scouting om alle beoordelingen samen te brengen en te presenteren aan de TC. Laatstgenoemde maakt uiteindelijk de beslissing als het gaat om het maken van de indeling rondom de selectieteams.

Het is de bedoeling dat alle teams worden bekeken, dus ook vooral de niet- selectieteams. Naast dat wij zelf komen kijken is het voor alle spelers buiten de selectieteams, die de ambitie en het niveau hebben om in de selectie in te stromen, mogelijk om zelf een beoordeling aan te vragen. Dit doe je door een mail te sturen naar scouting@scwoezik.nl. Uiteraard mogen trainers of begeleiders via deze weg ook spelers aandragen. Wij doen ons best om zo snel als mogelijk te komen kijken. Mochten we potentie voor de selectie zien dan nodigen we de speler of speelster uit voor een aantal trainingen bij een van de selectieteams. Indien wij dit niet zien, hoor je dat ook van ons! Voor vragen hierover kun je mailen naar scouting@scwoezik.nl.

Train de trainer
We willen dat elke speler binnen SC Woezik de ruimte krijgt om zich als zelfstandig persoon te ontwikkelen, leert bewegen binnen de voetbalcontext en het belangrijkste; veel plezier beleeft! Alleen op deze manier zorgen we er samen voor dat wij als SC Woezik de club zijn waarin iedereen zich prettig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Om onze trainer-coaches te helpen dit te bereiken starten we vanaf dit seizoen met het train de trainer initiatief. We geven dit initiatief vorm aan de hand van twee thema avonden, een in oktober en een in februari. Het is de bedoeling dat elke jeugdtrainer deze avond bijwoont, hierom zullen we elke thema avond tweemaal herhalen.

Naar aanleiding van deze thema avonden zullen onze trainersbegeleiders gaan meelopen bij alle niet- selectieteams. Deze trainersbegeleiders stellen zich altijd even voor en zijn ervoor bedoeld jou als trainer-coach te helpen met het vertalen van de theorie van de thema avond naar jouw dagdagelijkse praktijk. Voor deelname aan dit traject hoef je je niet op te geven, onze trainersbegeleiders gaan alle teams van de Champions League tot en met de JO15 langs! Mocht je over dit traject vragen hebben, mail dan naar ho@scwoezik.nl.

We maken eind oktober een start met het eerste thema; ‘veilig pedagogisch sportklimaat’ op dinsdag 26 en woensdag 27 oktober. Alle trainers kunnen hun voorkeur doorgeven via de betreffende JC Coördinator. In deze sessie gaan we aan de hand van 4 inzichten; structureren, stimuleren, individueel aandacht geven en regie overdragen bezig om er voor te zorgen dat spelers onder andere; naar jou als trainer luisteren en doen wat je van ze vraagt, gemotiveerd blijven om te blijven trainen, zich veilig voelen op de training. Het tweede thema ‘trainingsopbouw’ zal van start gaan vanaf de maand Februari. Hierin gaan we dieper in op een aantal bruikbare en praktische tips waarmee je ervoor kunt zorgen dat spelers sneller leren en zich beter ontwikkelen op voetbal inhoudelijk vlak.