Beste leden, ouders, sponsoren, vrijwilligers en andere betrokkenen bij SC Woezik,

Het Corona virus heeft ons land volledig in de greep en ook SC Woezik ontkomt niet aan de effecten van alle genomen maatregelen.
Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen gezond blijft, maar helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van mensen die zeer nauw bij onze club betrokken waren. Laten we met zijn allen hopen dat deze pandemie snel over is en zo min mogelijk zieken en slachtoffers vraagt.
Naast deze echt belangrijke zaken is ook onze voetbalclub voor velen een heel belangrijke bijzaak. Laten we er niet omheen draaien: ook wij worden hard geraakt door deze crisis en als bestuur worden we gedwongen maatregelen te nemen die ook voor ons uitzonderlijk zijn. We hebben de mensen die een vergoeding krijgen helaas moeten meedelen dat deze crisis ons noodzaakt om deze stop te zetten en ook de maand maart zal niet worden betaald.
Dit is een vervelende keuze om te maken en een vervelende boodschap om te brengen, maar helaas noodzakelijk in deze situatie. Wij vangen geluiden op dat met de steun van de overheid en KNVB het effect op SC Woezik wel mee zal vallen maar niets is minder waar.
De kantineomzet is weggevallen en we zullen vier maanden omzet missen. Een deel van onze sponsoren hebben het ook moeilijk deze crisis te overleven. Leden die hun contributie nog niet hebben betaald zullen nu misschien denken dat betaling niet meer nodig is doordat het seizoen ten einde is.
Dit is onjuist gedacht, want de kosten lopen gewoon door en het allergrootste deel van de leden heeft de contributie al wel betaald. Wij doen daarom een dringend beroep om de contributie wel te voldoen als dat nog niet gebeurd is.
Het bestuur komt met regelmaat nu (telefonisch) bij elkaar om met elkaar op ieder gebied te bekijken wat de stappen moeten zijn op korte en lange termijn. Dit blijven wij de komende tijd doen. In deze tijd is het belangrijk dat we juist nu we op afstand staan met elkaar, toch alles in het werk stellen om met elkaar SC Woezik door deze tijd te leiden.
Het is zeker niet makkelijk om de clubcultuur en verbondenheid te blijven behouden maar vanuit het bestuur houden we jullie met regelmaat via de site en andere communicatiemiddelen zo goed mogelijk op de hoogte.
Tot slot willen we graag eindigen zoals we begonnen: Blijf gezond en sterkte met iedereen die direct of indirect door het virus getroffen is.

Het bestuur