Contributie seizoen 2021-2022

U heeft deze week een bericht ontvangen van club collect waarbij wij vragen de contributie voor seizoen 2021-2022 over te maken.

Als bestuur hebben wij besloten om de contributie dit jaar niet te indexeren. Ondanks toegenomen kosten vinden wij het niet passend, gezien de beperkingen die er afgelopen seizoen zijn geweest, zoals het stopzetten van de competitie, om de contributie te verhogen.

De tarieven blijven als volgt:

Een tweede jeugdlid uit een gezin krijgt 25% korting op de contributie. Het derde jeugdlid en eventuele volgende jeugdleden krijgen 50% korting op de contributie.

Overschrijving vanaf een andere club:

Er moet een zogenaamde overschrijving gestart worden wanneer iemand overkomt vanaf een andere club. De KNVB brengt hiervoor meteen €10,- overschrijfkosten in rekening bij SC Woezik. Deze kosten worden via de contributie mee geïnd.

Wij hebben door lagere kantine inkomsten enkele investeringen moeten uitstellen. Dit is te merken aan de materialen die gebruikt worden (goals, ballen, hekwerk). Hier wordt wel eens over gemopperd. Dit is begrijpelijk, maar wij vragen uw begrip hiervoor en zullen ons inspannen om verspreid over de komende jaren te investeren in de faciliteiten om ze naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen.

Wij verwachten dat we als club, als iedereen gewoon de contributie betaalt, gezond en duurzaam kunnen blijven voetballen.

Op maandag 11 oktober is de ledenvergadering. Het financiële jaarverslag en de begroting zijn onderdeel van de agenda.

Bestuur SC Woezik