Kledingvoorschriften SC Woezik

Ons wedstrijdtenue volgens voorschrift van zowel SC Woezik als de KNVB is:
Shirt : blauw met clublogo
Broek : wit
Kousen: blauw met clublogo

Deze kleding is standaard verkrijgbaar bij Snelders Intersport te Wijchen

Het genoemde wedstrijdtenue is uit en thuis verplicht, tenzij je in een thuiswedstrijd tegen een club met dezelfde shirtkleur moet spelen. Dan moet je shirts van een andere kleur aantrekken. Bij twijfel is het oordeel van de scheidsrechter beslissend.

Voor Woezik 1 en Vrouwen 1 geldt thuis het omgekeerde ( hier moet de tegenstander een andere kleur shirts aantrekken ).
In beide gevallen mogen keepers in een afwijkende kleur tenue spelen.

Verder gelden de volgende regels ten aanzien van het wedstrijdtenue:
Als vereniging hebben wij een contractuele afspraak met het merk Jako en de firma Intersport Snelders. Woezik kleding van het merk Jako is uitsluitend verkrijgbaar via de firma Snelders Intersport .

Snelders en Jako hebben het exclusieve recht om Woezik kleding te leveren en daarop het logo van SC Woezik te plaatsen. Het auteursrecht van het beeldmerk/logo van SC Woezik is eigendom van SC Woezik. Ieder ander gebruik van het logo zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van SC Woezik is dan ook niet toegestaan.

Deze contractuele afspraak levert de club sponsorinkomsten op en dient mede daarom nageleefd te worden. De afspraak geldt voor alle teamkleding voor zowel spelers als begeleiding die op de wedstrijddag wordt gedragen.

Onder teamkleding wordt verstaan:
– Wedstrijdtenue, zie boven.
– Inloopshirts indien deze uniform zijn.
– Trainingspakken, verplicht bestaande uit een blauw jasje ( met Woezik logo ) en een zwarte broek.
– Coachjassen, blauw of zwart, voorzien van het clublogo.

Als een team tijdens trainingen een voor alle spelers/speelsters identiek trainingstenue wil gebruiken, dan dient dit tenue ook te voldoen aan bovenstaande criteria. Er kan in dat geval echter wel gekozen worden voor een andere kleursamenstelling.
Ook voor de voetbaltassen willen wij graag uniformiteit.

Voor hiervoor niet genoemde kleding voor wedstrijden en trainingen (inloopshirts ( niet uniform ), schoenen, trainingskleding ( niet uniform ), scheenbeschermers etc.) gelden geen specifieke merk-/kleurvoorschriften.
SC Woezik geeft, mits voorradig, alle jeugd trainingspakken in bruikleen. Dit is een voorrecht, dus geen recht. De trainingspakken zijn en blijven eigendom van SC Woezik.
Bij opzegging of overschrijving aan het eind van het seizoen dienen deze trainingspakken weer te worden geretourneerd. De ouders zijn hier eindverantwoordelijk voor.
Ruilen en herstellen van trainingspakken kan altijd de eerste maandag van de maand vanaf 18.30 uur tot 19.15 uur in het clubhuis.

Indien een bedrijf of een of meerdere ouder(s) het voornemen hebben om een team bij wijze van sponsoring van kleding te voorzien, kunnen ze vooraf contact opnemen met bestuurslid A. Kling , info@arnoldklingbouw.nl.
Hij kan hen dan voorzien van de benodigde informatie omtrent de afspraken die er zijn en de wijze van bestellen.
Andere kleding ( merk of model ) dan hierboven is vermeld, wordt door SC Woezik niet geaccepteerd. In voorkomende gevallen kan ook de KNVB optreden tegen het spelen in de kleding met een afwijkende kleursamenstelling.
Het bedrijfsmatig handelen in cq. verkopen van sportkleding op ons complex is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan.

Bestuur SC Woezik