LEDENVERGADERING

Afgelopen 25 oktober vond de ledenvergadering plaats van Sc Woezik.
Dat was inmiddels 2 jaar geleden, lastige jaren voor onze club door alle Corona beperkingen.
Er werd stilgestaan bij de gevolgen van Corona, in eerste plaats voor diegene die er direct mee te maken hebben gehad doordat ze er ziek van zijn geworden of familie en vrienden hebben verloren als gevolg daarvan.

De financiële positie van de club is besproken waarbij het geen verrassing was dat deze een klap heeft gehad door bijvoorbeeld langdurige sluiting van de kantine.
Doordat de contributies en sponsorbijdragen betaald bleven en met behulp van de overheid hebben zijn we de afgelopen 2 jaar doorgekomen.
Ook de uitgaven beperken met soms vervelende maatregelen hebben hieraan bijgedragen.
In de komende maanden zal de Sc Woezik fuseren met de Stichting Exploitatie en Beheer SC Woezik die eigenaar is van het sportpark.
Het stichtingsbestuur werd hartelijk bedankt voor haar inspanningen bij de soms ingewikkelde zaken waarmee zij te maken had.

Bestuurlijk werd afscheid genomen van Mo Ajja, Tijn Ponjee en Wim Spijkerboer waarbij hun inzet voor de club zeer gewaardeerd wordt.
Als nieuw bestuurslid werd Michel van Haaren als Penningmeester benoemd na een interim-periode van 1,5 jaar.
Hij heeft ons uitstekend door de afgelopen financieel moeilijke periode geleid.
Ook werd de nieuwe bestuursstructuur gepresenteerd en goedgekeurd die moet lijden tot snellere besluitvorming, meer bevoegdheden voor de commissies en betere communicatie.

Als bijlage op de site is het nieuwe organigram te vinden, waarbij vooral voetbalzaken een belangrijke plaats in neemt.

Tot slot werd in de rondvraag aan het bestuur gevraagd hoe we de binding met het eerste elftal kunnen herstellen en wat de investeringsplannen zijn voor de toekomst.
Financieel leven we in een uitdagende tijd en zijn de investeringen gericht op het in stand houden van de hoge kwaliteit van ons sportpark.
Ten aanzien van het eerste elftal ligt er een ambitieus plan waarbij de komende jaren volop ingezet wordt op eigen jeugd.
Dit moet voor alle selectie elftallen leiden (zowel bij de vrouwen en mannen) tot een heel duidelijke Woezik signatuur.

Na deze rondvragen werd de vergadering gesloten.