Samenwerking JC en TC omtrent indelingsbeleid jeugd onder 12

Sinds een aantal jaren volgt SC Woezik de lijn van de KNVB waar het gaat over het niet te jong en te nadrukkelijk selecteren van de spelers onder 12 jaar oud. Dit heeft als voordeel het gevoel van ‘goed zijn’ of ‘slecht zijn’ niet aangewakkerd wordt. Nu is de realiteit echter wel dat elk team in een andere klasse van de competitie speelt.

Tot aan dit moment hebben wij daar als SC Woezik geen nadrukkelijk beleid in opgesteld en gevolgd, behalve het speelplezier voor ieder kind. Dit speelplezier hangt af van het hebben van een leuk team en het samen spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast geeft voldoende uitdaging op het eigen niveau ook plezier, positieve uitdaging, zelfvertrouwen en voldoening. Hierin zien we in de teams vaak toch nog kinderen die ofwel beneden hun niveau voetballen, of boven hun niveau.

Om een aantal stappen hierin te zetten, zijn de voor de jeugd verantwoordelijke leden van de TC en JC samen tot een aantal concrete acties gekomen om een indelingsbeleid te op te stellen voor alle jeugd onder de 12 jaar oud. Deze acties zijn:

Scouting

Door een groep onafhankelijke scouts worden alle kinderen jonger dan 12 een aantal keren per jaar gezien en ingeschat. Wij streven hierin naar zes keer per jaar. Deze scouts hebben voetbalkennis en -ervaring en zijn getraind om te scouten.

Beoordeling door train(st)ers/leid(st)ers

De trainers en leiders van de teams hebben vaak waardevolle informatie over hoe de kinderen in het team zich ontwikkelen. Zij vullen twee keer per jaar een observatieformulier in waarbij zij een inschatting maken op mentale, technische, tactische en fysieke aspecten van elke speler in hun team. Dit formulier weegt mee in de totale inschatting van elke individuele speler.

Kennisverbreding en -verdieping

Voor iedere trainer komt er een boekwerk beschikbaar met de speerpunten die wij vanuit SC Woezik belangrijk vinden in de ontwikkeling van alle jeugdspelers. Hierin zijn ook oefeningen opgenomen die gebruikt kunnen worden in de trainingen.

Voor de trainers worden meerdere keren per jaar lesmodules of masterclasses aangeboden om de eigen kennis over trainingsmethodieken en -vormen uit te breiden of te verdiepen.

Het is ook mogelijk om als trainer één op één begeleiding te krijgen bij specifieke vragen of als bijvoorbeeld een team even vastloopt.

Extra trainingsmogelijkheden

Voor de jeugd onder de 12 jaar oud verkennen wij de mogelijkheden om na de winterstop op een aantal woensdagen een extra trainingsmoment te organiseren. In deze trainingen leggen we de focus op nieuwe spelvormen en het leren samenwerken door de teams heen.

Deze acties worden per jaarlaag in gang gezet voor al onze spelers JO8, JO9, JO10, JO 11 en JO12. Dus alle kinderen die op een half veld of kleiner spelen. Wij hopen met deze plannen een goede aansluiting te vinden bij onze jeugd, trainers en begeleiders!

Wijnand Giesbers (TC) en Tijn Ponjee (JC)