Beste leden,

Het besluit om voor twee weken het sportpark te sluiten heeft veel losgemaakt binnen de club. Daar gaan wij niet aan voorbij en wij lichten middels dit schrijven ons standpunt nader toe.

‘Als Sportclub Woezik hebben wij besloten ons aan te sluiten bij de krachtsinspanning om het aantal bewegingen en hopelijk ook besmettingen tot een minimum te beperken.’ 

Onder deze formulering uit de nieuwsbrief ligt een aantal clubdilemma’s:

Ten eerste: Wij hebben te maken met spelers die positief getest worden op COVID19. Er is fysiek contact tussen kinderen en het virus is overdraagbaar. Er is nog veel onduidelijkheid over de rol van kinderen bij verspreiding. Dit zorgt voor onzekerheid bij vrijwilligers en ouders.

Ten tweede: Om als kind te kunnen voetballen zijn er vrijwilligers nodig die de training verzorgen en het beheer op zich nemen. Een groot deel van de vrijwilligers van SC Woezik is 60+ en/of heeft te maken met een kwetsbare gezondheidssituatie. Wij staan achter elke vrijwilliger die besluit om werkzaamheden tijdelijk te stoppen, totdat situatie weer als veilig wordt ervaren. Hierdoor is een grote verantwoordelijkheid komen te liggen bij een kleine groep vrijwilligers die extra werkzaamheden uitvoert. De veiligheid van onze vrijwilligers en voetballers staat voorop.

Ten derde: Wij leggen de verantwoordelijkheid bij het individu om zich aan de regels te houden. Wij communiceren de richtlijnen en handhaven de uitvoering. Wij vinden als bestuur dat wij eindverantwoordelijk zijn voor een veilig sportklimaat. Handhaving is op dit moment een grote uitdaging. Er zijn te veel bewegingen van volwassenen in en rond de club. Er worden grenzen van regels opgezocht en er wordt niet door iedereen in de geest van de richtlijnen gehandeld.

Vervolg
Het bestuur vindt het belangrijk dat er een dialoog gevoerd wordt binnen de club hoe wij samen staan voor een veilig sportklimaat. Wij waarderen de betrokken reacties die wij hebben ontvangen. Wij vinden het ook belangrijk dat onze jeugd kan bewegen en teamgenoten kan ontmoeten. Want dit is bevorderlijk voor het welzijn van de kinderen.
Echter ligt deze verantwoordelijkheid niet alleen bij de club, maar ook bij de ouders, maatschappelijke organisaties en overheid.

Wij gebruiken deze week om met de jeugdcommissie en een aantal andere betrokkenen te bespreken hoe wij een veilig sportklimaat in de huidige crisistijd voor elkaar krijgen, waarbij we de kans op mogelijke besmettingen minimaliseren. Dit moet leiden tot een aangescherpt plan, zodat er veilig gesport kan worden. Aan het eind van de week informeren wij onze leden over de uitkomst hiervan.

Tot slot
SC Woezik heeft er vanaf de start van de pandemie alles aan gedaan om sporten mogelijk te maken. Dit kan namens onze vrijwilligers, die we nogmaals heel hartelijk hiervoor bedanken.

Het bestuur