Beste leden van SC Woezik,

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag met betrekking tot de Corona-maatregelen, willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken van het voetbal voor de jeugd op de Suikerberg in de komende periode.

Het bestuur heeft een denktank geformeerd en deze hebben via een online meeting met elkaar de mogelijkheden verkend. De uitkomsten hiervan zijn besproken in het dagelijks bestuur.

Wij zijn als Sportclub van diverse externe partijen afhankelijk. De gemeente moet de regie nemen in de vormgeving van jeugdsportbeleid binnen de gestelde kaders van de overheid. Ook zijn wij in afwachting van het richtinggevende advies van de KNVB. Daarnaast willen wij met onze collega voetbalverenigingen, het onderwijs en de kinderopvang dit goed afstemmen.

Voorop staat dat wij het belangrijk vinden voor onze jeugdleden dat zij weer lekker een balletje kunnen trappen. Voor de leeftijdscategorie t/m 12 jaar (J 0-11) hoeven wij daarbij geen rekening te houden met 1,5 meter afstand. Voor de leeftijdscategorie t/m 18 jaar (J 0-17) geldt dat ze wel weer mogen sporten in de buitenlucht, maar daarbij wel de 1,5 meter afstand moeten bewaren. Het lijkt ons fijn voor de jongens en meiden als ze gezamenlijk het voetbalseizoen met een paar trainingen kunnen afronden.
Voor de 0-19, voetbal + en de senioren is sowieso het seizoen voorbij.

Het is geen gemakkelijke maatschappelijke opdracht om het plan voor de jeugd op een veilige manier vorm te geven.
Wij gaan als club alleen maar trainen met een doordacht en werkend plan. Wij houden u op de hoogte van de keuzes die wij maken. Dit vraagt meer tijd dan de genoemde datum van premier Rutte. Wij denken dan meer aan een mogelijke herstart vanaf 11 mei als de scholen ook weer deels opengaan.

Voor alle duidelijkheid het sportpark blijft tot nader order gesloten. Wij vertrouwen erop dat de jeugd net als afgelopen periode zich hier goed aan zal houden. Belangrijk niet alleen voor veiligheid en handhaving, maar ook omdat het groot onderhoud aan diverse velden naar voren is gehaald.

Wij wensen u allen nog een fijne vakantieperiode toe en hopen dat het alle partijen lukt om de jeugd t/m 0-17 weer op de velden te laten trainen.

Het bestuur SC Woezik