Velden 4, 5 en 6

Vanwege de droogte en in die periode en niet goedwerkende pomp kunnen veld
4 veld, veld 5 en veld 6 aankomende weken nog niet gebruikt worden.
Deze hebben nog wat tijd nodig om ingezet te worden voor training en wedstrijden.

Zodra deze gebruikt kunnen worden zullen we dit laten weten.