Alleen samen kunnen we het sportpark openhouden.

Beste leden,

In onze mededeling van 25 januari heeft u onze overwegingen kunnen lezen om het sportpark gedurende twee weken te sluiten. Wij hebben daarbij aangegeven deze week in overleg te gaan met onze jeugdcommissie en een aantal andere betrokkenen om te komen tot een aangescherpt plan, zodat er veilig gesport kan worden.

Dit aangescherpte plan heeft geleid tot een aantal extra spelregels. Deze staan naast de reeds van kracht zijnde regels die noodzakelijk zijn om het sportpark open te houden. Hierdoor willen we onze leden een veilig omgeving bieden om te kunnen blijven voetballen.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij rekenen op uw medewerking:

• Om het overdragen van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, vragen wij iedereen de thuisblijfregels te hanteren (Zie beslisboom 0 t/m 12 en beslisboom 12+). Bij een positieve uitslag meld je dit bij de teamleiding.

Interne procedure
Bij een positief getest lid van een team neemt een staflid contact op met de desbetreffende leeftijdscoördinator, welke het weer op haar/zijn beurt zal terugkoppelen aan de coronacoördinator van de club. De coronacoördinator informeert ouders en spelers.

• Zoals aangegeven is een groot deel van de vrijwilligers van SC Woezik 60+ en/of heeft te maken met een kwetsbare gezondheidssituatie. Wij gaan nogmaals met onze vrijwilligers in gesprek, om te voorkomen dat niemand met tegenzin of een onveilig gevoel naar het sportpark komt. Hierdoor is er echter een grote verantwoordelijkheid komen te liggen bij een kleine groep vrijwilligers die extra werkzaamheden uitvoert. Wij vragen dan ook van iedereen om met respect met deze vrijwilligers om te gaan en te allen tijde hun aanwijzingen op te volgen. Zowel fysieke als verbale agressie wordt niet getolereerd en kan leiden tot schorsing van lid of team. Het kan zo zijn dat we ook een beroep op u moeten doen om tijdelijk als vrijwilliger te helpen om het voetbal voor onze kinderen door te kunnen laten gaan.
• Om het aantal contactmomenten verder te beperken willen wij de aanwezigheid op en rond het sportpark verder terugdringen:

Trainen
• De trainingen zullen plaatsvinden in twee blokken van één uur; 17:45 tot 18:45 uur en 19:00 tot 20:00 uur.
• Wij vragen iedereen maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
• Wij vragen iedereen zijn/haar kind af te zetten en op te halen op het parkeerterrein (dus ook niet bij de oprijlaan).
• Alleen de mensen die meer dan 25KM/ 30 minuten van de club vandaan wonen kunnen op het parkeerterrein wachten mits de regels 1,5 meter afstand en max. groepsgrootte van 2 personen in acht wordt genomen.
• Per team mogen maximaal twee stafleden (m.u.v. stagiaires) aanwezig zijn op het sportpark.
• Eén van de trainers/begeleiders haalt de benodigde materialen op bij de beheerder.
• Voor alle anderen is het niet toegestaan het sportpark te bezoeken.
• Vooralsnog mogen ook scouts niet op het sportpark zijn.
• Direct na de training dient het gehele team z.s.m. het sportpark te verlaten (maximaal 10 minuten).

Onderlinge wedstrijden
• De onderlinge wedstrijden zullen plaatsvinden in drie blokken van twee uur; 09:30 tot 11:30 uur, 11:45 tot 13:45 uur en 14:00 tot 16:00 uur.
• Wij vragen iedereen niet eerder te komen – twee uur is voldoende voor warming up en wedstrijd.
• Wij vragen iedereen zijn/haar kind weer af te zetten en op te halen op het parkeerterrein (dus ook niet bij de oprijlaan).
• Alleen de mensen die meer dan 25KM/ 30 minuten van de club vandaan wonen kunnen op het parkeerterrein wachten mits de regels 1,5 meter afstand en max. groepsgrootte van 2 personen in acht wordt genomen.
• Bij wedstrijden mogen er per team maximaal twee stafleden aanwezig zijn op het sportpark. (Scheidsrechter en vlaggers zijn hiervan uitgezonderd.)
• Voor anderen is het niet toegestaan het sportpark te bezoeken.
• Vooralsnog mogen ook scouts niet op het sportpark zijn.
• Het is niet toegestaan voor ouders om de wedstrijd te bekijken vanaf de parkeerplaats of groenstroken.
• Direct na de wedstrijd dient het gehele team binnen 10 minuten het sportpark te verlaten.

Wij benadrukken nogmaals het belang dat iedereen zich aan deze regels houdt. Wij vragen dan ook van iedereen; trainers, begeleiders, ouders en leden om elkaar zo nodig te helpen herinneren aan deze regels. Het is een onmogelijke taak voor onze vrijwilligers om naast de organisatie op het sportpark ook nog als handhaver te functioneren.

Zie voor verdere regels van de overheid de flyer ‘Sporten tijdens de lockdown’; Coronavirus: Overzicht ‘Sporten tijdens de lockdown’ | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Verder hebben wij veel aanbiedingen gekregen in de reacties de afgelopen week om te helpen het park open te houden. Met deze mensen nemen wij contact op, want hulp kunnen we zeker gebruiken. Per trainings-/wedstrijdblok zijn steeds 2 vrijwilligers nodig.
Als u ook graag (tijdelijk) een bijdrage wilt leveren om onze jeugd te laten sporten, neem dan contact op met de betreffende leeftijdscoördinator van uw (klein)kind. Uw krijgt z.s.m. bericht wanneer u ons kunt komen helpen.

Als bestuur benadrukken wij nogmaals het belang dat onze jeugd kan bewegen en teamgenoten kan ontmoeten. Echter ligt deze verantwoordelijkheid niet alleen bij de club, maar ook bij de leden, ouders en betrokkenen. Alleen samen kunnen we het sportpark openhouden.

We beginnen weer op 1 Februari!

Het bestuur, Jeugdcommissie, Technische commissie en Corona Werkgroep