WOEZIK JEUGD WEER VOETBALLEN

Door de voortvarende aanpak van een gezamenlijke werkgroep van de jeugd- en technische commissie kunnen de teams van O8 t/m 019 weer gaan trainen volgens het nieuwe trainingsschema, als de trainer dit aangeeft. Spelers en speelsters die reeds 19 jaar oud zijn, mogen beslist NIET deelnemen.
We starten vanaf 6 mei 2020 tot in principe 28 mei
Wij volgen hierbij het protocol van de NOCNSF. Dit is voor SC Woezik in detail uitgewerkt in een protocol voor ons sportpark. De gemeente heeft dit protocol getoetst aan regelgeving en akkoord bevonden.

Wat verwachten wij van u?

Alle gebruikers van het sportpark dienen aanwijzingen van vrijwilligers, die herkenbaar zijn middels een geel hesje, precies op te volgen. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen wordt de toegang tot het sportpark ontzegd en dient men het sportpark, inclusief de parkeerplaats en toegangswegen, te verlaten. Lees het protocol van SC WOEZIK. Wij verwachten van u dat u weet wat er van u verwacht wordt en welke regels er gelden. Leg ook uit aan uw kind hoe het voetballen nu zal gaan. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

Verder:

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van de Suikerberg;
 • Douche thuis;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Vrijwilligers

Om uitvoering te geven aan het protocol zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Een deel van onze huidige vrijwilligers zijn niet beschikbaar, omdat zij in de risicogroep vallen. Daarnaast heeft de trainer ook het recht om aan te geven bij de letter coördinator als hij of zij een reden heeft om de training niet te kunnen geven. Wij respecteren deze keuze en vinden dat veiligheid van onze vrijwilligers voor het voetballen komt.

Naast trainers hebben wij vrijwilligers nodig die toezicht houden en instructies geven, omdat wij meer regels moeten hanteren die nieuw zijn voor onze voetballers en ouders:
2 personen op de parkeerplaats
1 persoon bij ingang lopers en fietsers
1 persoon in de fietsenstalling
2 personen bij ingang park
2 personen uitgifte en inname materiaal
Via de site en de letter coördinatoren worden vrijwilligers gezocht die ons helpen bij uitvoering van dit protocol.

Wilt u graag helpen dan kunt u zich aanmelden via jeugd@scwoezik.nl

Vragen?

Als spelers en/of ouders vragen hebben dan kunnen zij deze via de normale weg stellen aan de trainer.
Als trainers vragen hebben dan richten zij deze aan hun leeftijdscoördinator

Volg de instructies op van de aanwezige vrijwilligers die herkenbaar zijn aan de felgekleurde hesjes. Beperk ter plaatse vragen, zodat zij hun werk kunnen doen.

Voor meer algemene vragen kunt u terecht bij:

Henk Verstappen (corona coördinator)
Arnold Kling (Accommodatie coördinator)

Wij wensen iedereen veel voetbalplezier!
Bestuur SC Woezik