Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juni. Behoudens speciale omstandigheden (ter beoordeling van de club) is bij tussentijdse opzegging over het gehele seizoen (dat loopt van 1 juli t/m 30 juni) contributie verschuldigd. Om het lidmaatschap op te zeggen dient u een e-mail te sturen naar de ledenadministratie. Vermeld daarbij om wie het gaat en per wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd. De ledenadministratie zal hierop reageren en mogelijk om extra informatie vragen of instructies geven over het inleveren van materialen.