Oproep ondersteuning op zaterdag!

Oproep ondersteuning op zaterdag
Het is waarschijnlijk bekend dat Henk Verstappen geleidelijk een aantal van zijn vele taken bij de club wenst neer te leggen. Het is onmogelijk om iemand te vinden die in één keer al zijn taken overneemt. Die illusie hebben wij zeker niet.

Wij vinden het mede daarom verstandig om te proberen zijn taken in kleinere behapbare `brokjes` op te delen. Sommige taken kunnen volledig thuis achter de computer gebeuren, andere verlangen een aanwezigheid voor een beperkte periode bij de club. Een aantal taken van Henk is gelukkig al belegd bij andere vrijwilligers. Bedankt daarvoor!

Wij zijn nu dringend op zoek naar minimaal 8 mensen die elk één dagdeel per maand op zaterdag (een morgen of middag, dus géén hele zaterdag) op toerbeurt en in overleg aanwezig willen zijn in commissiekamer 1 in het clubhuis. De taken bestaan voornamelijk uit de ontvangst van de leiding van tegenstanders en scheidsrechters. En het verzamelen van de uitslagen. U krijgt uiteraard vooraf uitleg.

Wij hopen op voldoende aanmeldingen, zodat wij onze gasten op een correcte manier kunnen ontvangen en alle wedstrijden op een juiste manier doorgang kunnen laten vinden.

Wilt u zich aanmelden of hebt u nog vragen geef dit dan door via een van de bestuursleden of jeugdcommissieleden of via bestuur@scwoezik.nl. Dit geldt ook indien u uitsluitend vanuit huis een aantal uurtjes per week beschikbaar hebt om iets te verzorgen. Alvast bedankt namens onze jeugd!

Het bestuur