Verandering blessure-uur

Vanaf heden is Sandra van Heumen (FYZIK FYSIO) Blessure-spreekuur ook op dinsdag vanaf 18.00 tot 20.00 uur bereikbaar op de club voor de jeugdige selectieteams die m.n. op din/don training hebben.
Ook op Maandag is er blessure-spreekuur . Hierbij vervalt de woensdagavond.