De Stichting Exploitatie en Beheer Sportclub Woezik is de eigenaar van het sportcomplex; zowel de gebouwen, de velden als de tribune. Deze worden door de Stichting ter beschikking gesteld aan SC Woezik. Alle dagelijkse zaken rondom exploitatie en beheer worden door de Stichting geregeld, met als doel om sportbeoefening mogelijk te maken op Sportpark Woezik. Daarnaast zorgt de Stichting voor het totale onderhoud van het Sportpark, alsmede voor de aanschaf van alle materialen die nodig zijn.

Onder leiding van voorzitter Lex Coenen wordt er eens in de twee maanden vergaderd, waarbij alle lopende zaken besproken worden en waar nodig acties uitgezet worden om het sportcomplex optimaal te gebruiken. Lex is tevens aanspreekpunt naar het bestuur van SC Woezik. Hij is te bereiken via e-mail: lexcoenen@acca.nl. Daarnaast maken penningmeester Marco Vermeulen, juridisch expert Pieter van Goor en fiscaal expert Peter van Oorsouw deel uit van de Stichting. De secretaris van de Stichting is Frank Theunissen, bereikbaar via sebscwoezik@gmail.com.